Skip to main content

Google-kalkylblad för Academy Trading Pack

(videon är på engelska)

ATP Forecaster

ATP Forecaster är ett Google-kalkylblad som utvecklas av en av FXNetworks teammedlem Tom Kershaw. Hundratals timmar har investerats för att göra detta till ett användbart och användarvänligt verktyg för CFX-medlemmar. Den finns tillgänglig på hans hemsida, PassiveTraders.Club.

Översatt till engelska och svenska och redo för ett tredje språk.

Redo att importera data från två CFX-konton med möjlighet till fler.

Videor och dokumentation finns tillgänglig.

6 månaders tillgång till support och uppdateringar.

Simulera CFX-balanstransaktioner, visualisera framtida möjligheter

Alla transaktioner på ditt CFX Academy Trading Pack-kontrakt kan simuleras i detta Google-kalkylblad.

Kalkylbladet bygger på en vecko-baserad tidslinje där du kan ändra veckovkasning eller nivå på ditt start kontrakt och visualisera olika scenario.

Du kan också planera en 100K vinststrategi.Om du importerar data från CFX kan du även simulera din Bullinkomster.

För dina CFX-potentiella kunder

Detta är ett fantastiskt verktyg för att demonstrera vinstprocessen för potentiella kunder.

Visa den sammansatta ränteeffekten av Academy Trading Pack när värdet ökar över tiden.

Spela upp olika scenarier framför deras ögon.

Dina potentiella kunder kommer att fatta ett välgrundat beslut om vilket paket de ska börja med när de överväger att bli en CFX-medlem.

Obs!

Vi ger inte finansiella råd
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning
Handla bara med pengar du har råd att förlora.

© fxnetwork.eu . Alla rättigheter förbehålles.
Webbplats av Strike a Post Media.